Dagsorden for Generalforsamling 2020

Skelby Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 8. oktober 2020, kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Karl Johan Thomasen senest torsdag den 1. oktober 2020.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Årsrapport 2019 kan du læse her.

OBS på grund af Corona-reglerne, skal man medbringe en maske til at have på, når man ikke sidder ned.

Det er kun de første 50 deltagere som kan blive lukket ind til generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Normal drift

Tirsdag den 15/10 2019 var der lukket for vandet til forbrugerne på Trælløsevej 62, 64, 66, 68 og 70A-D samt Pøllegårdsvej 15. Årsagen var et brud på en stikledning som blev repareret i løbet af dagen.

Styringen af en af vandværkets 3 pumper er blevet udskiftet i uge 29, og vi kan nu levere vandet med normalt tryk.

Du kan spare på vandet ved at tappe vand til potteplanterne når du skal have koldt eller varmt vand frem til din vandhane.

Når der er meget højt vandforbrug, er du med til at holdet et rimeligt tryk til os alle, hvis du lader være med at vande have eller fylde havebassiner, særligt i perioden fra kl. 14 til 20.

Normal drift

Torsdag den 2. maj 2019 kl 9.30-12 var der lukket for vandet efter Dyrehospitalet, så det påvirkede forbrugerne på Skelbyvej op til og med nr. 30, Pøllegårdsvej, Kagstrupvej, Nåbyvej, Skellet, Valmosevej og sideveje.

Der blev repareret en utæt hovedledning kort efter Blæsenborg.

Vi beklager ulejligheden